Casa de Cultură a Sindicatelor Roman funcționează ca o instituție publică de cultură, non profit și umanitară, cu personalitate juridică, în regim de autofinanțare și desfășoară activități specifice, contribuind prin mijloace adecvate la educarea cetățenilor și la organizarea timpului liber al acestora. Începând cu anul 1995 Casa de Cultură a Sindicatelor Roman face parte din Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România cu sediul în Bucureşti, al cărei membru fondator este alături de celelalte 50 de Case de Cultură ale Sindicatelor din țară.

Casa de Cultură oferă cadrul de desfășurare al unor activități al căror scop principal îl constituie ridicarea nivelului de cultură al diverselor categorii socio-profesionale și de vârstă ale populației, în concordanță cu necesitățile variate ale unei societăți pluraliste, prin formarea cetățenilor cu tot ce este nou în știință, tehnică, cultură, creșterea responsabilității civice a acestora în vederea promovării idealurilor și principiilor democrației și demnității umane, favorizând progresul economic și social al națiunii, prin organizarea unor programe educative menite să contribuie la formarea unei conștiințe culturale în care valorile, mentalitățile, stilul de viață, să reflecte continuitatea spiritualității românești în cadrul modelului european de civilizație.

Casa de Cultură organizează sau oferă cadrul de desfășurare pentru activități de promovare a cunoașterii valorilor culturii și artei, de dezvoltare și afirmare a disponibilităților creatoare ale populației în toate domeniile de interpretare artistică, recreativ-distractive și altele, realizează prestațiile culturale în beneficiul cetățenilor din localitate, fără deosebire de naționalitate, categorie socială, convingeri religioase, opțiuni politice sau apartenență sindicală.

În funcţie de opţiunile spirituale şi de petrecerea timpului liber al cetăţenilor Casa de Cultură  a Sindicatelor organizează : cercuri, cursuri de reconversie profesională, conferinţe publice, dezbateri, simpozioane, consultaţii pe diferite teme, cenacluri literar – artistice şi de artă plastică, spectacole sau stagiuni de spectacole cu formaţii proprii sau în colaborare la sediu sau în alte localităţi, programe video şi discotecă, seri cultural – recreative.

În realizarea activităţilor specifice, Casa de Cultură a Sindicatelor colaborează cu sindicate, agenţi economici, instituţii publice, organizaţii de tineret, partide politice, autorităţi locale, ONG-uri, precum şi cu persoane fizice, fără a angaja politic instituţia. 

 

Istoricul Casei de Cultură a Sindicatelor Roman

 

10.09.1968 – Se emite Autorizația de executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii al obiectivului “Casa de Cultură a Sindicatelor Roman”.

30.09.1971 – Se semnează Procesul– verbal de Recepţie preliminară a institutiei

28.06.1973 – Se semnează Procesul –verbal de Receptie finala pentru obiectivul “Casa de Cultură a Sindicatelor Roman”.

Începând cu anul 1995 Casa de Cultură a Sindicatelor Roman face parte din Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România cu sediul în Bucureşti, al cărei membru fondator este alături de celelalte 50 de Case de Cultură ale Sindicatelor din țară.

ANCCSR a luat fiinţă prin iniţiativa celor 4 mari confederaţii sindicale din România CNSLR – FRĂŢIA, BNS, CARTEL ALFA, CSDR, este condusă de un Consiliu de administraţie format din reprezentanţii confederaţiilor sindicale menţionate iar conform HG 1646/2004 aceasta este declarată instituție de utilitate publică.